Kontakt

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

Kukorelliho 17

087 01 Giraltovce

IČO: 00691674

tel. 054/7322555

054/7364175

PRACOVNÁ DOBA

Pondelok – Piatok: 7:00 – 15:00
Sobota – Nedeľa: nestránkové dni

KONTAKT NA VEDENIE

RIADITEĽ

Mgr. Peter Kimák-Fejko

riaditel@dss-giraltovce.vucpo.sk

OSOBITNÝ ÚTVAR RIADITEĽA

PhDr. Ján Vook, MBA, DBA

Manažér kvality a DI a zástupca riaditeľa pre kvalitu sociálnych služieb

ÚSEK STRAVOVACEJ PREVÁDZKY

Vedúca: Marcela Vavreková

vavrekova@dssgiraltovce.sk

ÚSEK EKONOMIKY A VNÚTORNEJ PREVÁDZKY

vedúci: Ing. Vladimír Líška

liska@dssgiraltovce.sk

ÚSEK SOCIÁLNEJ PRÁCE a OPATROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

vedúca: Mgr. Ľuboslava Mikulová

mikulova@dssgiraltovce.sk

0903 650 227

ZODPOVEDNÁ OSOBA (ochrana osobných údajov)

Ing. Lenka Mináriková

lminarikova@dssgiraltovce.sk