Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Darcovia
Syngenta Slovakia s.r.o.
BALSAM, s. r. o. Bardejov
TUAL, s. r. o. Svidník
UNAMED, s. r. o. Prešov
HARTMAN – RICO, s. r. o. Bratislava
TENA, SCA HYGIENE PRODUCTS, s. r. o. Bratislava
SENI, BELLA Sk, s. r. o. Bratislava
Medihum.sk - Lekárske prístroje, Bratislava
LUDUS, Giraltovce
MARKO, Martin Mikula, Giraltovce
KAMAJ, s. r. o. Giraltovce
LUCIA, s. r. o. Giraltovce
MUDr. Peter Chudík, predseda PSK, Prešov
Ján Hančovský, Bardejov
Margita Maťašová, Giraltovce
Dušan Rimak, Giraltovce
Slovenská sporiteľňa, a. s. Giraltovce
MIBA, Jarmila Juhová, Giraltovce
PLYNOMA SERVIS, Janka Matejová, Prešov
ELEKTROTRANSPORT „CD“, Cyril Dudáš, Svidník
Jaroslav Hliboký, Giraltovce
AUTOŠTART, Giraltovce
Anna Paľová, Kračúnovce
Vladimír Kačmar, Stročín
Ľubomír Krupa, Porúbka
ZPMP „Náš domov“, Svidník
Bardejovské pozemné stavby, a. s. Bardejov
Pekárenská a cukrárenská výroba, Juraj Maťaš, Šandal
Ján Pajkoš, Svidník
VÚB, a. s. Bratislava
Ján Krajňák, Svidník
Štefan Oráč, Čierne nad Topľou
NOWACO Slovakia, Nové Mesto nad Váhom
MAKOS, s. r. o. Bardejov
MILK - AGRO, spol. s r. o. Prešov
NOEMA, Stropkov
Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ, Giraltovce
Silvia a Branislav Baranoví, Kračúnovce
Mgr. Martina Kapcová, Marhaň
Manželia Dudoví, Chmeľov
Mgr. Ján Rubis, primátor mesta Giraltovce
Srdečne ďakujeme !
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL