Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Stretnutie rodičov
     Prvú júnovú nedeľu sme zorganizovali v priestoroch zariadenia stretnutie s rodičmi. Po podaní krátkych informácií o celkovom dianí v zariadení vystúpili samotní prijímatelia svojím kultúrnym programom. Nechýbala ani premiéra vznikajúceho folklórneho súboru  Lisočka – Lisočka v podaní ľudového tanca.     V odpoludňajších hodinách sa v záhrade zariadenia uskutočnili športové hry. Veľké množstvo športových disciplín svedčilo o tom, že prijímatelia radi súťažia, hrajú sa, a rodičia ich mali možnosť spoznať inak. Niektorým rodičom sa tak zapáčili jednotlivé súťaže, že aj oni si ich vyskúšali. Po športových výkonoch boli pre všetkých pripravené čerstvé a chutné langoše.      Stretnutie takéhoto druhu má veľký význam tak pre rodičov prijímateľov ako aj pre  zamestnancov. Medzi nimi sa vytvárajú  trvalejšie vzťahy, ktoré prispievajú k pozitívnej socializácii prijímateľov. Máme záujem na tom, aby v trojuholníku rodič – prijímateľ –  poskytovateľ boli všetci spokojní a aby bol naplnený základný cieľ, ktorý spája obidva subjekty, a tým je spoločný záujem o dieťa, o jeho rast, osobnostný a všestranný harmonický rozvoj. (zju)
<< Všetky kategóie
8 spolu položiek
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL