Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Stretnutie rodičov
     Prvú júnovú nedeľu sme zorganizovali v priestoroch zariadenia stretnutie s rodičmi. Po podaní krátkych informácií o celkovom dianí v zariadení vystúpili samotní prijímatelia svojím kultúrnym programom. Nechýbala ani premiéra vznikajúceho folklórneho súboru  Lisočka – Lisočka v podaní ľudového tanca.     V odpoludňajších hodinách sa v záhrade zariadenia uskutočnili športové hry. Veľké množstvo športových disciplín svedčilo o tom, že prijímatelia radi súťažia, hrajú sa, a rodičia ich mali možnosť spoznať inak. Niektorým rodičom sa tak zapáčili jednotlivé súťaže, že aj oni si ich vyskúšali. Po športových výkonoch boli pre všetkých pripravené čerstvé a chutné langoše.      Stretnutie takéhoto druhu má veľký význam tak pre rodičov prijímateľov ako aj pre  zamestnancov. Medzi nimi sa vytvárajú  trvalejšie vzťahy, ktoré prispievajú k pozitívnej socializácii prijímateľov. Máme záujem na tom, aby v trojuholníku rodič – prijímateľ –  poskytovateľ boli všetci spokojní a aby bol naplnený základný cieľ, ktorý spája obidva subjekty, a tým je spoločný záujem o dieťa, o jeho rast, osobnostný a všestranný harmonický rozvoj. (zju)
<< Všetky kategóie
8 spolu položiek
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
OZ SKOROCEL