Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Dar - invalidné vozíky

Vzácny a užitočný dar


 Dňa 11. júna sme si prevzali dar, predmetom ktorého bolo 13 invalidných vozíkov, 10 invalidných chodítok a 3 slepecké paličky. Dar nám poskytla Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní prostredníctvom pani Márie Andričikovej, viceprezidentky Organizácie Pomoci Telesne Postihnutej Mládeže v Bežovciach, okres Sobrance.


Kompenzačné pomôcky boli pridelené prijímateľom sociálnej služby na mieru tak, aby im vyhovovali čo najlepšie, a aby bolo minimalizované riziko prípadných zdravotných komplikácií. Invalidné vozíky sú pohodlné, využívajú sa nielen v priestoroch zariadenia, ale i pri prechádzkach po meste a pod. Pre nás je to dar, skutočne cielená pomoc, ktorú sme dostali priamo do ruky.


Srdečne ďakujeme samotnému darcovi, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sa vozíky dostali až k ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a podstatne im týmto zlepšili kvalitu života. (zju)
<< Všetky kategóie
8 spolu položiek
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL