Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Tvorivá dielňa

Práca so sviečkami


 


V živote ľudí s mentálnym postihnutím veľmi dôležitú úlohu zohráva podpora rozvoja zručností a znalostí potrebných na integrovaný a samostatný život, čo je umožnené aj rozvojom voľnočasových aktivít  či rôznych aktivít.


Tvorivej  dielne sa zúčastnili tak zamestnanci ako aj prijímatelia sociálnych služieb zariadenia. Obsahovo bola zameraná na rôzne techniky práce so sviečkami, maľovanie na hodváb, batikovanie, výrobu glycerínových mydiel a pod.  Počas štyroch dní nám svoj talent  ukázala pani Danka Fedoršová – DaMa sviečky z Prešova. Zo širokej ponuky sme mali možnosť si vybrať rôzne techniky. Každému individuálne podľa stupňa postihnutia ukázala jednotlivé techniky, napr. krakerovanie sviečok – na sviečky sa vytvárali rôzne ornamenty s rozohriatym voskom, maľovanie na sviečky farbami, enkaustiku – maľovanie na voskový papier žehličkou a voskovými farbami, vyrezávanie sviečok, zlievanie sviečok, maľovanie na hodváb, batikovanie, výrobu glycerínových mydiel a filigránových dekorácií. K dispozícii doniesla aj svoje vlastné výrobky.  Potom účastníci tvorivej dielne pracovali skupinovo, v prípade potreby sa so zamestnancami a prijímateľmi sociálnej služby  pracovalo individuálne. Všetok materiál, ktorý bol k dispozícii, si mohli prijímatelia zobrať a pracovať s ním v rámci využitia voľného času a dokončiť daný výrobok v „domácom prostredí“. Z rôznych techník najviac zaujalo maľovanie na hodváb, batikovanie a  vyrezávanie sviečok aj napriek tomu, že tu bola technika náročnejšia. A veru, nedali sa zahanbiť.


Aj keď sa zdá, že práca so sviečkami je jednoduchá, vyžaduje nielen veľkú fantáziu a zručnosť, ale najmä trpezlivosť. V rámci výučby jednotlivých techník si osvojovali zručnosti jemnej motoriky, využiteľné aj v iných situáciách prvkov sebaobsluhy a starostlivosti o seba, o svoju domácnosť.


Tvorivá dielňa sa niesla v duchu príjemnej atmosféry a tiež rozvoja kvalitných sociálnych vzťahov, komunikácie, priateľstva, vzájomnej pomoci a rád.  


Zároveň touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať šikovnej lektorke - pani Danke Fedoršovej z Prešova za odovzdanie základných poznatkov o rôznych technikách,  za poskytnutie materiálu pre použitie rôznych techník, za jej ochotu a za prístup k ľuďom, s ktorými prichádza do styku. (zju)


<< Všetky kategóie
zlievanie sviečok.JPG
zlievanie sviečok.JPG
konečná podoba sviečky.JPG
konečná podoba sviečky.JPG
hotové sviečky.JPG
hotové sviečky.JPG
vyrezávanie sviečok.JPG
vyrezávanie sviečok.JPG
výsledný produkt.JPG
výsledný produkt.JPG
vyrezávanie sviečky.JPG
vyrezávanie sviečky.JPG
výroba glycerínových mydiel.JPG
výroba glycerínových mydiel.JPG
sviečky vo forme.JPG
sviečky vo forme.JPG
19 spolu položiek 1  2  3 
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL