Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Snoezelen day


Domov sociálnych služieb v Giraltovciach v spolupráci s Občianskym združením 3lobit v Bratislave participoval na realizácii projektu „Využitie multizenzorického prostredia v pedagogickej, voľnočasovej a terapeutickej práci“, cieľom ktorého je zmapovať využívanie multisenzorického prostredia na Slovensku a v Čechách.
Pri tejto príležitosti sme v stredu, 18. septembra, zorganizovali Snoezelen day, ktorého hlavnou časťou bolo interview s odbornými zamestnancami, ktorí v Snoezelen miestnosti s prijímateľmi sociálnej služby pracujú. Interview sa týkal najmä ich konkrétneho spôsobu práce a vedenia aktivít v Snoezelen miestnosti. Pozvanie prijali aj kolegovia z DSS Stropkov, CSS Kalinov, DSS Dúha Bardejov, CSS Slnečný dom Prešov, zo Spojenej školy v Giraltovciach a Štvornohí priatelia z Fintíc, ktorých najviac zaujímal koncept Snoezelenu, konkrétne postupy práce ale aj inovácie a skúsenosti z konkrétnych prípadov z rôznymi prijímateľmi sociálnej služby.
Ďalšou časťou návštevy bol priestor pre naše odborné aj praktické otázky pre odborný tím OZ 3lobit.V rámci Snoezelen day sa uskutočnila aj prezentácia vlastnej práce.
Spojená škola v Giraltovciach v rámci pedagogickej práce prezentovala pedagogicko podpornú aktivitu - stimuláciu hmatu, pričom použila hmatový pás, zmyslový pentagón, hmatový box, hmatové kocky, vibra lopta a drobné vlastnoručne vyrobené pomôcky pre rozvoj hmatového vnímania.
V rámci terapeutickej práce Štvornohí priatelia z Fintíc (Janka Hristová a jej pudlíci) pri polohovaní poukázali na úlohu oxytocínu v interakcii človek – zviera, stimuláciu sociálneho kontaktu, znižovanie stresu a úzkosti, zvyšovanie dôvery, aktiváciu prosociálneho chovania, zlepšovanie schopnosti interpretovať sociálne signály vnímané všetkými zmyslami a podporovanie vytvárania väzieb medzi jednotlivcami.
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach vo svojom vstupe prezentoval organizáciu voľného času, voľnočasové aktivity: stimuláciu hmatu a zraku prostredníctvom guličkového bazéna, stimuláciu čuchu (vonné oleje) a zraku (hviezdne nebo), stimuláciu zraku a sluchu prostredníctvom vodnej fontány.
Hlavným cieľom všetkých zúčastnených bolo predovšetkým zdieľanie praktických informácií a postupov, ktoré sú osvedčené v praxi a mohli by byť aj inšpiráciou pre zariadenie, ktoré či už  Snoezelen majú alebo premýšľajú o realizácii Snoezelen miestnosti. (zju)<< Všetky kategóie
8 spolu položiek
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL