Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Práca s drôtom

Tvorivá dielňa v DSS pokračuje prácou s drôtom


 V živote ľudí s mentálnym postihnutím veľmi dôležitú úlohu zohráva podpora rozvoja zručností a znalostí potrebných na integrovaný a samostatný život, čo je umožnené aj rozvojom voľnočasových aktivít  či rôznych aktivít.


Ako s drôtom pracovať, nám svoj talent  ukázala pani Berta Levayová  dňa 22.5.2013 v priestoroch zasadačky. Každému individuálne podľa stupňa postihnutia ukázala jednotlivé techniky, napr. techniku šitej čipky, výplet košíkov, špirálu, makrame a pod. K dispozícii doniesla aj svoje vlastné výrobky.  Potom účastníci tvorivej dielne pracovali skupinovo, v prípade potreby sa so zamestnancami a prijímateľmi sociálnej služby  pracovalo individuálne. Všetok materiál, ktorý bol k dispozícii, si mohli prijímatelia zobrať a pracovať s ním v rámci využitia voľného času a dokončiť daný výrobok v „domácom prostredí“. Taktiež si mohli vyskúšať rozdielnosť používaných materiálov, hrúbku i charakter drôtu, drotárske pomôcky, ako sú napr. kliešte rôznych veľkostí a zakončení, ozdobné predmety, ktoré sa opletajú drôtenými technikami, alebo sa priamo vpletajú do výrobku, a iné zaujímavosti priamo súvisiace s výrobou drôtených predmetov. Pri práci s drôtom prijímateľov najviac zaujala výroba šperkov – náramkov, prsteňov... . A veru, nedali sa zahanbiť.


Práca s drôtom  vôbec nie je jednoduchá, vyžaduje nielen veľkú fantáziu a zručnosť, ale najmä trpezlivosť. V rámci výuky jednotlivých techník si osvojovali zručnosti jemnej motoriky, využiteľné aj v iných situáciách prvkov sebaobsluhy a starostlivosti o seba, o svoju domácnosť.


Tvorivá dielňa sa niesla v duchu príjemnej atmosféry a tiež rozvoja kvalitných sociálnych vzťahov, komunikácie, priateľstva, vzájomnej pomoci a rád.  


Zároveň touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať šikovnej lektorke - pani Berte Levayovej zo Solivara za odovzdanie základných poznatkov o rôznych technikách,  za poskytnutie materiálu pre použitie rôznych techník, za jej ochotu a za prístup k ľuďom, s ktorými prichádza do styku. (zju)


<< Všetky kategóie
P5220322.JPG
P5220322.JPG
P5220323.JPG
P5220323.JPG
P5220326.JPG
P5220326.JPG
P5220328.JPG
P5220328.JPG
P5220331.JPG
P5220331.JPG
P5220345.JPG
P5220345.JPG
P5220346.JPG
P5220346.JPG
P5220349.JPG
P5220349.JPG
8 spolu položiek
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL