Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Práca s drôtom

Tvorivá dielňa v DSS pokračuje prácou s drôtom


 V živote ľudí s mentálnym postihnutím veľmi dôležitú úlohu zohráva podpora rozvoja zručností a znalostí potrebných na integrovaný a samostatný život, čo je umožnené aj rozvojom voľnočasových aktivít  či rôznych aktivít.


Ako s drôtom pracovať, nám svoj talent  ukázala pani Berta Levayová  dňa 22.5.2013 v priestoroch zasadačky. Každému individuálne podľa stupňa postihnutia ukázala jednotlivé techniky, napr. techniku šitej čipky, výplet košíkov, špirálu, makrame a pod. K dispozícii doniesla aj svoje vlastné výrobky.  Potom účastníci tvorivej dielne pracovali skupinovo, v prípade potreby sa so zamestnancami a prijímateľmi sociálnej služby  pracovalo individuálne. Všetok materiál, ktorý bol k dispozícii, si mohli prijímatelia zobrať a pracovať s ním v rámci využitia voľného času a dokončiť daný výrobok v „domácom prostredí“. Taktiež si mohli vyskúšať rozdielnosť používaných materiálov, hrúbku i charakter drôtu, drotárske pomôcky, ako sú napr. kliešte rôznych veľkostí a zakončení, ozdobné predmety, ktoré sa opletajú drôtenými technikami, alebo sa priamo vpletajú do výrobku, a iné zaujímavosti priamo súvisiace s výrobou drôtených predmetov. Pri práci s drôtom prijímateľov najviac zaujala výroba šperkov – náramkov, prsteňov... . A veru, nedali sa zahanbiť.


Práca s drôtom  vôbec nie je jednoduchá, vyžaduje nielen veľkú fantáziu a zručnosť, ale najmä trpezlivosť. V rámci výuky jednotlivých techník si osvojovali zručnosti jemnej motoriky, využiteľné aj v iných situáciách prvkov sebaobsluhy a starostlivosti o seba, o svoju domácnosť.


Tvorivá dielňa sa niesla v duchu príjemnej atmosféry a tiež rozvoja kvalitných sociálnych vzťahov, komunikácie, priateľstva, vzájomnej pomoci a rád.  


Zároveň touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať šikovnej lektorke - pani Berte Levayovej zo Solivara za odovzdanie základných poznatkov o rôznych technikách,  za poskytnutie materiálu pre použitie rôznych techník, za jej ochotu a za prístup k ľuďom, s ktorými prichádza do styku. (zju)


<< Všetky kategóie
P5220322.JPG
P5220322.JPG
P5220323.JPG
P5220323.JPG
P5220326.JPG
P5220326.JPG
P5220328.JPG
P5220328.JPG
P5220331.JPG
P5220331.JPG
P5220345.JPG
P5220345.JPG
P5220346.JPG
P5220346.JPG
P5220349.JPG
P5220349.JPG
8 spolu položiek
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
OZ SKOROCEL