Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zemplínske múzeum

Dňa 15. mája sme v rámci plnenia čiastkových cieľov na dosiahnutie celkových cieľov individuálneho rozvojového plánu zorganizovali jednodňový výlet do Michaloviec a Kráľovského Chlmca.


Počas návštevy Zemplínskeho múzea v Michalovciach sme mali možnosť pozrieť si archeologickú, prírodovedeckú, etnografickú, či umelecko – historickú expozíciu. Zaujímavosťou boli majstrovské práce umeleckých remeselníkov z minulosti. V Kráľovskom Chlmci sme navštívili Dom Humanity SČK, v ktorom sa poskytuje sociálna služba matke jednej z našich prijímateľov. Takýmto spôsobom sme umožnili zrealizovať dlho očakávané stretnutie matky s dcérou, po ktorom obidve najviac túžili. Hoci bolo stretnutie hlboko citové a plné strachu a obáv zároveň, dopadlo dobre. Myslíme, že viac ako dobre. Spoločným chutným obedom sme zavŕšili príjemný deň strávený v Michalovciach.


Záverom môžeme konštatovať, že individuálny rozvojový plán prispieva k zvyšovaniu kvality života tým, že reaguje na skutočnosť, čo prijímateľ chce a môže na jednej strane, a na druhej strane na to, čo odborný tím považuje za vhodné vzhľadom na najlepší záujem prijímateľa. (zju)

<< Všetky kategóie
P5150308.JPG
P5150308.JPG
P5150290.JPG
P5150290.JPG
P5150270.JPG
P5150270.JPG
P5150269.JPG
P5150269.JPG
P5150258.JPG
P5150258.JPG
P5150256.JPG
P5150256.JPG
P5150254.JPG
P5150254.JPG
P5150252.JPG
P5150252.JPG
13 spolu položiek 1  2 
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
OZ SKOROCEL