Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zemplínske múzeum

Dňa 15. mája sme v rámci plnenia čiastkových cieľov na dosiahnutie celkových cieľov individuálneho rozvojového plánu zorganizovali jednodňový výlet do Michaloviec a Kráľovského Chlmca.


Počas návštevy Zemplínskeho múzea v Michalovciach sme mali možnosť pozrieť si archeologickú, prírodovedeckú, etnografickú, či umelecko – historickú expozíciu. Zaujímavosťou boli majstrovské práce umeleckých remeselníkov z minulosti. V Kráľovskom Chlmci sme navštívili Dom Humanity SČK, v ktorom sa poskytuje sociálna služba matke jednej z našich prijímateľov. Takýmto spôsobom sme umožnili zrealizovať dlho očakávané stretnutie matky s dcérou, po ktorom obidve najviac túžili. Hoci bolo stretnutie hlboko citové a plné strachu a obáv zároveň, dopadlo dobre. Myslíme, že viac ako dobre. Spoločným chutným obedom sme zavŕšili príjemný deň strávený v Michalovciach.


Záverom môžeme konštatovať, že individuálny rozvojový plán prispieva k zvyšovaniu kvality života tým, že reaguje na skutočnosť, čo prijímateľ chce a môže na jednej strane, a na druhej strane na to, čo odborný tím považuje za vhodné vzhľadom na najlepší záujem prijímateľa. (zju)

<< Všetky kategóie
P5150308.JPG
P5150308.JPG
P5150290.JPG
P5150290.JPG
P5150270.JPG
P5150270.JPG
P5150269.JPG
P5150269.JPG
P5150258.JPG
P5150258.JPG
P5150256.JPG
P5150256.JPG
P5150254.JPG
P5150254.JPG
P5150252.JPG
P5150252.JPG
13 spolu položiek 1  2 
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL