Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
December 2012 v DSS

Ani sme sa nenazdali a míľovými krokmi sa k nám priblížil december, ktorý je neodmysliteľne spojený s najkrajším sviatkom v roku – Vianocami. Je mesiac v roku, keď človek má k človeku akosi bližšie. Má v sebe aj symboliku, ktorá k nemu samozrejme patrí a pripomína nám, že sa blížia sviatky šťastia, lásky a pokoja. Začína to zapálením prvej sviečky na adventnom venci, vianočnou výzdobou, príchodom Mikuláša, duchovnou prípravou a vyvrcholilo to samotnými Vianocami.


Duch Vianoc sa šíril aj v zariadení. Počas adventu sme si postupne zapaľovali sviečky na adventnom venci, pripravili si vianočnú výzdobu a spoločne vyrobili vianočné ozdoby,  ktoré sme  rozvešali všade kde sa len dalo a spoločne sa tešili zo skutočne krásnej výzdoby. Neobišiel nás ani Mikuláš, ktorý spoločne s anjelom a čertom navštívili našich prijímateľov a obdaroval ich malou dobrotou. Tí sa vďačne vrátili do detských čias a ochotne mu zarecitovali a zaspievali. Na vianočné sviatky sme sa chceli pripraviť aj po duchovnej stránke. Mali sme svätú spoveď a svätú omšu, aby  sme narodeného  Ježiška privítali s čistým srdcom.


Pre tých, ktorí sa nedostali domov, sme pripravili Vianoce. Štedrý deň, ktorý vnáša do ľudských sŕdc lásku, pokoru a radosť, prežili naozaj krásne. Počas dňa zaznievali známe vianočné koledy, nasledovala spoločná slávnostná večera a nechýbali ani balíčky pod vianočným stromčekom.
O predvianočný kultúrny program sa postarali:


 


-   deti zo Základnej školy v Lúčke


-   deti zo Základnej školy v Marhani


-   študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove


  ako aj samotní  prijímatelia DSS.


 


Prijímatelia Domova sociálnych služieb v Giraltovciach touto formou ďakujú pani Sopkovej zo ZO Jednoty dôchodcov v Marhani za sprostredkovanie kultúrneho vystúpenia žiakov Základnej školy v Marhani a  všetkým dobrým ľuďom, ktorí v predvianočnom období ich navštívili  a svojou prítomnosťou venovali im kúsok svojho času. Ďakujú všetkým ľuďom, ktorých osudy ľudí s postihnutím nenechávajú bez povšimnutia,  prijímajú ich medzi seba. (zju)

<< Všetky kategóie
mikuláš.JPG
mikuláš.JPG
OZ Syndezmos Prešov.JPG
OZ Syndezmos Prešov.JPG
PC069203.JPG
PC069203.JPG
PC069211.JPG
PC069211.JPG
PC129274.JPG
PC129274.JPG
PC129277.JPG
PC129277.JPG
PC249323.JPG
PC249323.JPG
PC249328.JPG
PC249328.JPG
16 spolu položiek 1  2 
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL