Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
December 2012 v DSS

Ani sme sa nenazdali a míľovými krokmi sa k nám priblížil december, ktorý je neodmysliteľne spojený s najkrajším sviatkom v roku – Vianocami. Je mesiac v roku, keď človek má k človeku akosi bližšie. Má v sebe aj symboliku, ktorá k nemu samozrejme patrí a pripomína nám, že sa blížia sviatky šťastia, lásky a pokoja. Začína to zapálením prvej sviečky na adventnom venci, vianočnou výzdobou, príchodom Mikuláša, duchovnou prípravou a vyvrcholilo to samotnými Vianocami.


Duch Vianoc sa šíril aj v zariadení. Počas adventu sme si postupne zapaľovali sviečky na adventnom venci, pripravili si vianočnú výzdobu a spoločne vyrobili vianočné ozdoby,  ktoré sme  rozvešali všade kde sa len dalo a spoločne sa tešili zo skutočne krásnej výzdoby. Neobišiel nás ani Mikuláš, ktorý spoločne s anjelom a čertom navštívili našich prijímateľov a obdaroval ich malou dobrotou. Tí sa vďačne vrátili do detských čias a ochotne mu zarecitovali a zaspievali. Na vianočné sviatky sme sa chceli pripraviť aj po duchovnej stránke. Mali sme svätú spoveď a svätú omšu, aby  sme narodeného  Ježiška privítali s čistým srdcom.


Pre tých, ktorí sa nedostali domov, sme pripravili Vianoce. Štedrý deň, ktorý vnáša do ľudských sŕdc lásku, pokoru a radosť, prežili naozaj krásne. Počas dňa zaznievali známe vianočné koledy, nasledovala spoločná slávnostná večera a nechýbali ani balíčky pod vianočným stromčekom.
O predvianočný kultúrny program sa postarali:


 


-   deti zo Základnej školy v Lúčke


-   deti zo Základnej školy v Marhani


-   študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove


  ako aj samotní  prijímatelia DSS.


 


Prijímatelia Domova sociálnych služieb v Giraltovciach touto formou ďakujú pani Sopkovej zo ZO Jednoty dôchodcov v Marhani za sprostredkovanie kultúrneho vystúpenia žiakov Základnej školy v Marhani a  všetkým dobrým ľuďom, ktorí v predvianočnom období ich navštívili  a svojou prítomnosťou venovali im kúsok svojho času. Ďakujú všetkým ľuďom, ktorých osudy ľudí s postihnutím nenechávajú bez povšimnutia,  prijímajú ich medzi seba. (zju)

<< Všetky kategóie
mikuláš.JPG
mikuláš.JPG
OZ Syndezmos Prešov.JPG
OZ Syndezmos Prešov.JPG
PC069203.JPG
PC069203.JPG
PC069211.JPG
PC069211.JPG
PC129274.JPG
PC129274.JPG
PC129277.JPG
PC129277.JPG
PC249323.JPG
PC249323.JPG
PC249328.JPG
PC249328.JPG
16 spolu položiek 1  2 
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
OZ SKOROCEL