Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Rozvíjanie duchovných hodnôt


Uspokojovanie spirituálnych potrieb prijímateľov nezostáva ľahostajnou témou. Vychádzajúc v ústrety duchovným potrebám dbáme o rešpektovanie náboženskej slobody, čím sa snažíme vytvárať priaznivé podmienky  pre slobodný náboženský prejav a život svojich prijímateľov.


         V zasadačke Domova sociálnych služieb v Giraltovciach  sa konala 17. novembra po prvýkrát svätá omša pri príležitosti sviatku rehoľníčky Alžbety Uhorskej, ktorú slúžil vdp. Jozef Mager. Prijímatelia sociálnej služby sa už od rána na to pripravovali. Zúčastniť sa mali možnosť aj prijímatelia, ktorí z iných  dôvodov nie sú schopní, resp. nemôžu zúčastniť sa svätej omše v kostole.
           Z pohľadu rozvoja duchovných hodnôt pre prijímateľov má veľký význam ich účasť na bohoslužbách, ktoré napomáhajú vzmáhaniu vnútorného a kresťanského života. Veľmi sa potešili skutočnosti, že bohoslužba sa bude pravidelne sláviť v priestoroch zariadenia jedenkrát v mesiaci. Našim želaním je, aby sa aj títo ľudia rozvíjali ako plnohodnotné osobnosti, bez bariér, a tak napomôcť aj v duchovnom rozvoji.(zju)   
<< Všetky kategóie
PB178924.JPG
PB178924.JPG
PB178925.JPG
PB178925.JPG
PB178926.JPG
PB178926.JPG
PB178928.JPG
PB178928.JPG
PB178929.JPG
PB178929.JPG
PB178930.JPG
PB178930.JPG
PB178931.JPG
PB178931.JPG
7 spolu položiek
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL