Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Otvorenie keramickej dielne
Privítanie jesene
Športová olympiáda PSK 2017
Svetadiel Fantázia
Krst Miss Lary
Vítanie jesene v Lubzine
Športová olympiáda PSK
Príbeh Lietajúci Cyprián
Poslanie opatrovať 2015
Stretnutie rodičov
Medzinárodná vedecká konferencia, 11.-12.3.2015
Benefičný koncert
Srdečne blahoželáme!
Zemplínska Šírava
Športový deň
Dar - invalidné vozíky
Medzinárodné plavecké preteky
Stetnutie s rodičmi, 1.6.2014
Tvorivá dielňa
DJZ
Beseda so spisovateľkou
Karneval, 25.2.2014
Farmári na návšteve
Oslava 40. narodenín
Krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie
Integrácia 2013
Snoezelen day
Práca s drôtom
Zemplínske múzeum
Záchranári deťom 2013
December 2012 v DSS
Rozvíjanie duchovných hodnôt
Prvýkrát v posilňovni
Oslava 50. výročia založenia DSS
Púť na Levočskú horu
Puzzle naozaj potešilo
Boli sme v Steel Aréne ...
Fintice
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Fotogaléria

Včera, 8.11.2017, sme slávnostne otvorili  hrnčiarsku dielňu. Ďakujeme zástupcom Humanitárnej Pomoci  v SR – Gregory & Cathie Schultz za poskytnutie finančnej podpory pri jej zriadení a za praktické ukážky práce s hlinou manželom Smikovcom z OZ ANNOGALLERY. Ešte raz srdečná vďaka.


Privítanie jesene v DPS Lubzina v znamení kapusty a hrachu. Slnečné počasie, dobrá zábava, integrácia osôb so zdravotným postihnutím. Ďakujeme za pozvanie
Športová olympiáda PSK v areáli Bowlingu pri trati v Prešove - súťažilo sa v rôznych športových disciplínach, ale pre nás boli najúspešnejšie preťahovanie lanom a malý futbal. Veríme, že o rok sa zopakuje, a s ňou aj krásne nezabudnuteľné dojmy.

Guľka a Truľka, dve úplné odlišne kamarátky, sa ocitli v neznámom svete kúziel a fantázie. Snažili sa tento svet spoznať a nájsť cestu von, aby sa mohli kedykoľvek, keď sa im zachce, vrátiť a zabaviť. Na tejto ceste nachádzali množstvo vecí, ktoré sú všeličím možným, len nie tým, na čo sú určené. Interaktívne predstavenie, v ktorom diváci a deti spolu s postavičkami Guľkou a Truľkou realizovali svoje sny, predstavy a fantázie v etudách, Predstavenie ponúklo dramatickú akciu, humor a napätie spojené so zábavným muzicírovaním – objavovanie zvukotvorných nástrojov a tvorbou rytmu.


Nový rok sme začali výnimočnou udalosťou.
Prvú januárovú stredu Miss Lara, kráľovský pudlík,  mala svoj veľký deň. Bolo nám nesmiernou cťou, že práve u nás, v našom zariadení, sme mohli byť súčasťou krstu a dať jej svojich krstných rodičov. Krstnými rodičmi sa podujali stať Viliam Džuga a Zuzana Mišalková. Štvornohého priateľa sme pokrstili svätou vodou a nechýbala ani modlitba.
My však neberieme tento krst len ako prázdne gesto, k zvieratkám máme veľmi blízko. Výnimočná udalosť je svojím spôsobom pre nás unikátna. Myslíme si, že ľudia, ktorí majú cit k zvieratkám či chovajú nejaké doma, sú citlivejší a slušnejší aj k ľuďom.


 „Keď sa niekto stane krstným rodičom,  je dosť zaväzujúce a je to už zodpovednosť“, uviedla canisterapeutka Janka Hristová.

      8. septembra 2016 Dom Pomocy Spolecznej w Lubzine bol organizátorom pikniku pod názvom „Powitanie jesieni o smaku dyni, cukinii i kabaczka“. Podujatie sa konalo v parku - rekreačnom komplexe Domu v Lubzine. 


Riaditeľka DPS Joanna Charchut v úvode privítala všetkých pozvaných hostí. Domáci klienti predviedli premiérové predstavenie „Bajkowa lokomotywa“, v ktorom zábavným spôsobom  zlúčili postavy z rôznych rozprávok. Farebné kostýmy, scénografia a hudba okorenili celé predstavenie. Po obede začala tanečná zábava v kombinácii so zábavnými hrami pre zúčastnených, ktorí vniesli do publika dobrú náladu. V priebehu akcie sme mohli využiť atrakcie parku, ihrisko, chodník, jazdu na koči. Počasie bolo krásne a slnečné, možno povedať až  letné.


      Zároveň touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať za pozvanie, za neopakovateľnú atmosféru a nezabudnuteľné zážitky. (zju)


          Je tomu len niekoľko dní, keď sme prežívali olympiádu v Rio de Janeiru a tešili sa z každej medaily, ktorú získali naši športovci.
         Podobnú olympiádu sme mohli zažiť  posledný augustový deň aj my, ktorú organizoval Prešovský samosprávny kraj. Zúčastnilo sa jej 24 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
        Súťažilo sa v rôznych športových disciplínach, ale pre nás boli najúspešnejšie hod na plechovky, v ktorej Stanislav Belý z viac ako 25- stovky súťažiacich si odniesol zlatú medailu. Chceme sa pochváliť, že sa nám darilo aj v malom futbale. Futbalové družstvo pozostávalo z 3 chlapcov (brankár Měrka, obranca Džuga a náš „Ronaldo“ Belý)  a 2 dievčat (Oláhová S. a Mišalková). Nemáme sa za čo hanbiť, pretože bojovať s chlapmi nebolo ľahké. Krásne 3. miesto v malom futbale  bolo pre nás veľkým úspechom a pre mnohých veľkým prekvapením.
        Okrem krásnych športových zážitkov určite olympiáda priniesla aj iné zážitky a priateľstvá. Veríme, že nebola prvá a posledná, ale že o rok sa zopakuje, a s ňou aj krásne nezabudnuteľné dojmy.

Klienti  mali  možnosť vidieť a spoznať históriu Ľubovnianskeho hradu a Skanzenu pod hradom. Dominantou návštevy bol bezpochyby  príbeh o lietajúcom Cypriánovi.  Legenda o mníchovi, ktorý žil v 18. storočí, sa nám vryl hlboko do duše a zanechal v nás neopakovateľný a nezabudnuteľný umelecký zážitok. Súčasťou návštevy hradu bola veľmi zaujímavá letová ukážka sokoliarov s odborným komentárom.
Získali sme dve ocenenia

      Domov sociálnych služieb v Giraltovciach sa 18. júna zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenenia Poslanie opatrovať 2015 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave.


Projekt Poslanie opatrovať 2015 realizovala spoločnosť SCA Hygiene Products s cieľom oceniť náročnú prácu pracovníkov v oblasti sociálnych služieb, konkrétne v pobytových zariadeniach, prispieť k zvýšeniu motivácie a zároveň poskytnúť priestor pre zdieľanie a výmenu pracovných skúseností.


     Ocenenie Poslanie opatrovať 2015 sa udeľovalo v dvoch súťažných kategóriách - Príbeh konkrétneho klientaProjekt na tému Ako nám tímová spolupráca pomohla zlepšiť starostlivosť o klientov v našom zariadení.

Ocenenie Poslanie opatrovať 2015 v kategórii príbeh získal Domov sociálnych služieb v Giraltovciach v podobe kávovaru a šeku v hodnote 600 eur. Zároveň prebehlo aj hlasovanie publika za najemotívnejší a najdojímavejší príbeh. Cenu publika si takisto odniesol Domov sociálnych služieb v Giraltovciach v podobe didaktickej hry určenej pre prijímateľov sociálnej služby.


     Ocenenie je pre zariadenie motiváciou a osobným nasadením každodennej obetavej práce zamestnancov v starostlivosti o zdravie a pohodu prijímateľov sociálnej služby. (zju)
     Prvú júnovú nedeľu sme zorganizovali v priestoroch zariadenia stretnutie s rodičmi. Po podaní krátkych informácií o celkovom dianí v zariadení vystúpili samotní prijímatelia svojím kultúrnym programom. Nechýbala ani premiéra vznikajúceho folklórneho súboru  Lisočka – Lisočka v podaní ľudového tanca.     V odpoludňajších hodinách sa v záhrade zariadenia uskutočnili športové hry. Veľké množstvo športových disciplín svedčilo o tom, že prijímatelia radi súťažia, hrajú sa, a rodičia ich mali možnosť spoznať inak. Niektorým rodičom sa tak zapáčili jednotlivé súťaže, že aj oni si ich vyskúšali. Po športových výkonoch boli pre všetkých pripravené čerstvé a chutné langoše.      Stretnutie takéhoto druhu má veľký význam tak pre rodičov prijímateľov ako aj pre  zamestnancov. Medzi nimi sa vytvárajú  trvalejšie vzťahy, ktoré prispievajú k pozitívnej socializácii prijímateľov. Máme záujem na tom, aby v trojuholníku rodič – prijímateľ –  poskytovateľ boli všetci spokojní a aby bol naplnený základný cieľ, ktorý spája obidva subjekty, a tým je spoločný záujem o dieťa, o jeho rast, osobnostný a všestranný harmonický rozvoj. (zju)
Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Transformácia sociálnych služieb – cesta zlepšovania kvality života ľudí v zariadeniach sociálnych služieb“, Giraltovce, 11. – 12.3.2015 

          Dom kultúry v Giraltovciach bol v dňoch 11. a 12. marca 2015 miestom konania medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Transformácia sociálnych služieb – cesta zlepšovania kvality života ľudí v zariadeniach sociálnych služieb“. Záštitu nad konferenciou prevzal primátor mesta Giraltovce Mgr. Ján Rubis.  Osobnú podporu konferencii vyjadril prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. - zriaďovateľ Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce, n. o., sv. Alžbety v Bratislave. Organizátorom konferencie bola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, n. o., sv. Alžbety v Bratislave, spoluorganizátormi Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, mesto Giraltovce, Prešovský samosprávny kraj – odbor sociálny a Domov sociálnych služieb v Giraltovciach.
          Cieľom konferencie bolo prispieť k zvýšeniu informovanosti, pripravenosti a zavedenia jednotlivých postupov pri aplikácii zmien smerujúcich k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb, zvýšiť dôraz na individuálnu prácu s prijímateľom sociálnej služby, maximálne ich začleniť do bežného života, sprostredkovať informácie a výmenu skúsenosti v oblasti inovácií v sociálnych službách.

          Neutíchajúci záujem o túto konferenciu, ktorej hlavnou témou bola problematika  transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb, svojou účasťou potvrdilo vyše 140 účastníkov a účastníčok zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.

          Program konferencie pozostával z tematických okruhov:
domov sociálnych služieb ako objekt transformácie, deinštitucionalizácia sociálnych služieb, vklad miest a obcí – efektívne komunitné služby, vzdelávanie a osveta – nevyhnutná podmienka transformácie, nové postavenie zdravotníkov v transformačnom procese a individuálny plán ako nástroj aktívnej spolupráce. Jednotlivé okruhy združovali obsahovo príbuzné prednášky a po ukončení  príspevkov bol vyčlenený priestor na krátku diskusiu.
          V prvý deň privítal účastníkov konferencie kvestor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Prešove Ing. Jozef Chovanec, PhD. a hostí privítal Doc. Ing. Štefan Bugri, PhD., MPH – riaditeľ Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove.

          Značne hodnotným a prínosným obohatením bolo vystúpenie prof. JUDr. Vojtecha Tkáča, CSc., ktorý vo svojom príspevku poukázal na význam sociálnej práce, jej etablovanie, uplatnenie v praxi ako aj legislatívne vymedzenie v rámci Slovenska. Doc. Ing. Emília Pribišová, PhD. vo svojom príspevku priblížila zriaďovanie sociálnych služieb s poukázaním na  ich financovanie. Ing. Jozef Chovanec, PhD. a Mgr. Tatiana Billá, PhD. v príspevku charakterizovali transformačný proces ako cestu k skvalitneniu života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. Pri rôznorodej tematike bola možnosť si vypočuť názory približne dvadsiatich piatich prezentujúcich.

          Časť zúčastnených sa presunula do priestorov hotela ALFA, kde pokračovanie nadobudlo formu spoločenského večera s kultúrnym programom. Práve tam boli prediskutované všetky nevypovedané otázky a spoločnými silami boli hľadané odpovede.

          Nasledujúci deň konferencie začínal návštevou Domova sociálnych služieb v Giraltovciach. Na chvíľu sa dvere zariadenia otvorili a bola možnosť si pozrieť život prijímateľov sociálnej služby. Vystúpenia účastníkov a účastníčok sa konali opäť v sále Domu kultúry a odzneli príspevky najmä hostí z Poľska a Českej republiky.

          Na záver kvestor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ing. Jozef Chovanec, PhD., poďakoval za účasť a vyjadril dôveru v ďalšie budúce stretnutia. Prínosom podujatia bolo rozšírenie povedomia o aktuálnych témach, a v neposlednom rade podpora a rozvoj kontaktov medzi jednotlivými zariadeniami sociálnych služieb nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja  a rozmanitými inštitúciami. Výstupom organizačného úsilia bolo vzájomné obohatenie a publikovanie recenzovaného zborníka príspevkov.

            Pevne veríme, že táto konferencia bude mať svoje pokračovanie aj do budúcna a prispeje k skvalitneniu práce v oblasti poskytovania sociálnych služieb. (zju)Občianske združenie Spojme srdcia pre zdravie v spolupráci s Domovom sociálnych služieb v Giraltovciach zorganizovali benefičný koncert na podporu zdravotne ťažko postihnutých, ktorý sa konal 23.10.2014 v sále Kultúrneho domu v Giraltovciach. Záštitu nad týmto koncertom prevzal primátor mesta Giraltovce Ján Rubis.


Svoje umenie prezentoval: duo prijímateľov sociálnej služby domova sociálnych služieb,  žiaci ZUŠ v Giraltovciach, Jana a Jano Pavelčákovci z Košíc, mužská spevácka skupiny Rusínske holosy z Humenného a folklórny súbor Topľan.


Výťažok  z tohto koncertu  je venovaný  prijímateľom sociálnych služieb na  rekondično - rehabilitačný pobyt. (zju)V kruhu najbližších priateľov a známych sme oslávili  v jedálni  zariadenia  spoločne 30 – te narodeniny Branislava. Veľmi dobre sme sa zabavili, užili si príjemné chvíle a dobré spomienky ostanú ešte dlho v našich myšlienkach.


Oslávencovi ešte raz prajeme zdravia, šťastia dosť, nech slniečko mu svieti pre radosť. Nech má všetko čo chce mať a nestratí chuť sa smiať. (zju)


Prvýkrát na Zemplínskej Šírave
Leto je hlavne o kúpaní a pobyte pri vode. Je mnoho príležitosti ako načerpať dobrú náladu a nových síl do ďalšieho života. Prijímatelia sociálnych služieb  obľubujú pobyt pri vode. Zabezpečuje zdravý a všestranný rozvoj osobnosti a je vhodným doplnkom rehabilitácie.
            V dvoch termínoch, 9.8. – 16.8. a 16.8. – 23.8.2014, po prvýkrát sme strávili „dovolenku“ na Kamenci - Hotel Energetik, súčasťou ktorého boli bungalovy. Práve v bungalovoch sme našli pokoj, oddych, uvoľnenie od stresov a bežných starostí.... .
K dispozícii bola terasa s posedením, trampolínou, hojdačkou a krásnym výhľadom na neďalekú pláž. Takisto bola možnosť zrelaxovať a príjemne posedieť v priestrannom vonkajšom grilovacom altánku.
Vybavení dobrou náladou a príjemným slnečným počasím sme si dopriali dostatok pohybu, užili si plávanie, plavbu vyhliadkovou loďou, zber lesných plodov a liečivých rastlín a mnoho iných aktivít či atrakcií.Zároveň  touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať pani Anne Andrejcovej a jej manželovi zo spoločnosti ROAN JOVSA za spokojnosť so službami, personálom i s prostredím, za jej ochotu a za prístup k ľuďom, s ktorými prichádzajú do styku. (zju)

Športový deň
Za roky spolupráce sa v našom pracovnom tíme vytvorila pekná tradícia: športové hry. Každoročne si vyberieme pekný letný deň, aby sme sa mohli stretnúť vonku mimo pracovných priestorov nielen ako kolegovia, ale aj ako priatelia.


Aj tohto roku 2. júla sme si spolu v športových zápoleniach utužili kolektívneho ducha. Zahrali sme kolky, šípky, prenášali loptičky cedníkom, či hádzali loptičkou na cieľ. Nechýbala ani streľba zo vzduchovky. Na víťazov čakali vecné ceny. Lipovce – Horský hotel Canyon bol výborným miestom na relaxáciu, pre všestranné upevnenie zdravia, načerpanie nových telesných a duševných síl.


Počasie nám prialo, vzájomné porozumenie nám pomohlo vytvoriť príjemnú kamarátsku atmosféru a  v pohode stráviť spoločný deň oddychu. (zju)


Vzácny a užitočný dar


 Dňa 11. júna sme si prevzali dar, predmetom ktorého bolo 13 invalidných vozíkov, 10 invalidných chodítok a 3 slepecké paličky. Dar nám poskytla Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní prostredníctvom pani Márie Andričikovej, viceprezidentky Organizácie Pomoci Telesne Postihnutej Mládeže v Bežovciach, okres Sobrance.


Kompenzačné pomôcky boli pridelené prijímateľom sociálnej služby na mieru tak, aby im vyhovovali čo najlepšie, a aby bolo minimalizované riziko prípadných zdravotných komplikácií. Invalidné vozíky sú pohodlné, využívajú sa nielen v priestoroch zariadenia, ale i pri prechádzkach po meste a pod. Pre nás je to dar, skutočne cielená pomoc, ktorú sme dostali priamo do ruky.


Srdečne ďakujeme samotnému darcovi, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sa vozíky dostali až k ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a podstatne im týmto zlepšili kvalitu života. (zju)

Areál bazéna Delfín v Ustryzkoch Dolnych v Poľsku privítal 18. júna 2014 najlepších plavcov zariadení sociálnych služieb nielen z Poľska, ale aj zo Slovenska.


Súťažili  sme jednotlivo v behu vo vode, v lovení perál a v zjazde na topogáne na čas. Pretekári na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínach získali medailu a diplom, všetci zúčastnení obdržali pohár a diplom. Najlepšie sa darilo Zuzane Mišalkovej, ktorá získala V. miesto v zjazde na topogáne  a  VI. miesto v v lovení perál.


 Opäť sme prežili jeden krásny, plnohodnotný deň, a už teraz sa veľmi tešíme na jubilejný X. ročník. (zju)DD oslavovali deti aj ich rodičia


 


Nezabudnuteľný MDD sme zažili  1. júna.   Záhrada domova sociálnych služieb sa v nedeľu premenila na miesto plné zábavy, súťaží a grilovania. Deti si tu svoj sviatok užili naozaj ako sa patrí. Partia rodičov dokázala, že keď sa stretnú tí správni ľudia, všetko ide.


 Veľké množstvo športových disciplín svedčilo o tom, že prijímatelia radi súťažia, hrajú sa, a rodičia ich mali možnosť spoznať inak. Aktívni neboli len prijímatelia, ale aj ich rodičia. Súťažili v štyroch družstvách po 8 členov. Body za výsledok súťaže športových disciplín získavali všetci členovia. Po sčítaní bodov  každé družstvo malo možnosť si vymeniť  získané body  za rôzne veci, predmety v tzv. „obchode“. Veľká vďaka patrí  Nadácii Pomoc deťom v ohrození  v Bratislave, ktorá  nám darovala hračky. Srdečne ďakujeme!


Príjemná, veselá atmosféra a spoločné trávenie času detí a rodičov bolo určite krásnym a nezabudnuteľným darčekom nielen pre prijímateľov, ale aj pre ich rodičov. (zju)Práca so sviečkami


 


V živote ľudí s mentálnym postihnutím veľmi dôležitú úlohu zohráva podpora rozvoja zručností a znalostí potrebných na integrovaný a samostatný život, čo je umožnené aj rozvojom voľnočasových aktivít  či rôznych aktivít.


Tvorivej  dielne sa zúčastnili tak zamestnanci ako aj prijímatelia sociálnych služieb zariadenia. Obsahovo bola zameraná na rôzne techniky práce so sviečkami, maľovanie na hodváb, batikovanie, výrobu glycerínových mydiel a pod.  Počas štyroch dní nám svoj talent  ukázala pani Danka Fedoršová – DaMa sviečky z Prešova. Zo širokej ponuky sme mali možnosť si vybrať rôzne techniky. Každému individuálne podľa stupňa postihnutia ukázala jednotlivé techniky, napr. krakerovanie sviečok – na sviečky sa vytvárali rôzne ornamenty s rozohriatym voskom, maľovanie na sviečky farbami, enkaustiku – maľovanie na voskový papier žehličkou a voskovými farbami, vyrezávanie sviečok, zlievanie sviečok, maľovanie na hodváb, batikovanie, výrobu glycerínových mydiel a filigránových dekorácií. K dispozícii doniesla aj svoje vlastné výrobky.  Potom účastníci tvorivej dielne pracovali skupinovo, v prípade potreby sa so zamestnancami a prijímateľmi sociálnej služby  pracovalo individuálne. Všetok materiál, ktorý bol k dispozícii, si mohli prijímatelia zobrať a pracovať s ním v rámci využitia voľného času a dokončiť daný výrobok v „domácom prostredí“. Z rôznych techník najviac zaujalo maľovanie na hodváb, batikovanie a  vyrezávanie sviečok aj napriek tomu, že tu bola technika náročnejšia. A veru, nedali sa zahanbiť.


Aj keď sa zdá, že práca so sviečkami je jednoduchá, vyžaduje nielen veľkú fantáziu a zručnosť, ale najmä trpezlivosť. V rámci výučby jednotlivých techník si osvojovali zručnosti jemnej motoriky, využiteľné aj v iných situáciách prvkov sebaobsluhy a starostlivosti o seba, o svoju domácnosť.


Tvorivá dielňa sa niesla v duchu príjemnej atmosféry a tiež rozvoja kvalitných sociálnych vzťahov, komunikácie, priateľstva, vzájomnej pomoci a rád.  


Zároveň touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať šikovnej lektorke - pani Danke Fedoršovej z Prešova za odovzdanie základných poznatkov o rôznych technikách,  za poskytnutie materiálu pre použitie rôznych techník, za jej ochotu a za prístup k ľuďom, s ktorými prichádza do styku. (zju)


Návšteva divadelného predstavenia v  Prešove
             V nedeľu, 11. mája na Veľkej scéne DJZ, sme sa zúčastnili premiéry rozprávky „Snehová kráľovná“. Bola to poriadna dávka fantázie.

Snehová kráľovná bola v podaní hercov groteskný „úlet“, v ktorom deťom vysvetlili, ako to vlastne bolo so Šípkovou Ruženkou a Snehulienkou. A zaplietlo sa tam aj dvanásť mesiačikov. Tajomstvo prezradili dve hádavé ryby a dve veľmi vysoké slnečnice.


Celé predstavenie bolo veľmi hravé , herci nás riadne rozveselili a my sme sa veľmi dobre zabavili. Všetkým sa nám veľmi páčilo a celú cestu domov sme rozoberali zážitky z úžasného kultúrneho predstavenia. Rozprávka bola krásna!
PhDr. Zuzana Jurčová


DSS Giraltovce

         Domov sociálnych služieb v Giraltovciach v spolupráci so Spojenou školou v Giraltovciach pri príležitosti mesiaca knihy zorganizoval stretnutie s Magdalénou Pavlišínovou, autorkou peknej rozprávkovej dvojknihy Modrý vlk a Zo zelenej lúky. Keďže pani Pavlišínová je rodáčkou z Giraltoviec, zdalo sa nám prirodzené na besedu pozvať práve ju.


Beseda sa konala 12. marca v zasadačke domova sociálnych služieb. O kultúrny program sa postarali žiaci zo spojenej školy. Prijímatelia sociálnej služby prečítali ukážky z rozprávok, nasledovala beseda o tvorbe knihy a autogramiáda. Beseda bola spojená s prezentáciou výtvarného umenia prostredníctvom výtvarných prác žiakov a prijímateľov.


Vďaka vynikajúcej pripravenosti beseda sa stala živým a neformálnym rozhovorom žiakov a prijímateľov so spisovateľkou. Dôkladne poznali jednotlivé rozprávky, skamarátili sa so všetkými postavičkami z ríše zvierat a rastlín, ktoré sú hlavní hrdinovia jej príbehov a tak otázkam nebolo konca. Pýtali sa na všetko, čo sa týkalo napísania tejto knihy, zvlášť ich zaujímalo, čo je v nej skutočné a kde autorka popustila uzdu svojej fantázie. Dozvedeli sme sa, že skoro každý jeden príbeh mal reálny základ, ktorý autorka buď sama zažila alebo to prežil niekto z jej blízkych príbuzných a ona ho potom rozpracovala podľa vlastných predstáv. Každá jedna rozprávka skrýva v sebe i výchovné poučenie. Námetov k rozhovorom bolo naozaj veľa ... A na záver nechýbalo milé prekvapenie v podobe perníkových medailí.


„To, že som vydala knihu, je pre mňa splnenie dávneho sna, za ktorý ďakujem svojej rodine a najmä svojmu manželovi. Ak by ma on do toho nebol dotlačil, nič by nebolo. Ešte mám tých rozprávok v hlave a už aj v počítači veľmi veľa, verím teda, že kým žijem, určite ešte niečo vyjde. A po dnešnom stretnutí rozmýšľam, že ďalšie rozprávky by mohli byť ilustrované detskými kresbičkami Vašich žiakov a prijímateľov sociálnej služby,“ dodala spisovateľka.


Zároveň touto cestou by sme sa chceli Magdaléne Pavlišínovej úprimne poďakovať za krásne chvíle strávené s ňou, za vytvorenie príjemnej atmosféry na besede, za zaujímavé rozprávanie a v spisovateľskej činnosti jej želáme do ďalších rokov mnoho tvorivých síl a úspechov. (zju)

Karneval so všetkým, čo k tomu patrí


Prijímatelia sociálnej služby spolu so zamestnancami popustili uzdu fantázii a vyrobili pre túto príležitosť nápadité masky, ktoré napokon aj predviedli. Dňa 25. februára sa jedáleň zariadenia premenila na rozprávkovú krajinu s maskami od výmyslu sveta. Jednotlivé masky sa postupne predstavili. A o tom, že boli naozaj krásne, svedčil veľký potlesk, ktorý sprevádzal každú jednu z nich. Rozprávkové bytosti, fantastický hrdinovia, ale aj postavy z reálneho života sa počas tanca len tak hmýrili. Mnoho zaujímavých hier, súťaží, tombola plná sladkostí, diskotéka, a samozrejme nesmelo chýbať ani prekvapenie na záver v podobe kávových hrnčekov.


Karneval je za nami, veľmi sme si ho užili a tešíme sa na ďalší rok. (zju)

V sobotu, 1. februára, nás poctili svojou návštevou farmári Jano, Božka, Števo, Jana, Peťo, Šárka a Kika. Spoločne s nami sa podelili so svojimi zážitkami z farmy. S veľkým rešpektom sme ich počúvali, kládli sme im otázky. Naopak farmárov najviac zaujímalo, čo nás skutočne trápi, čo nás teší a čo najradšej robíme vo voľnom čase.
               Veľmi pekne ďakujeme farmárom za odovzdanie vecných darov, za to, že si našli čas a prišli medzi nás, za tých pár hodín strávených spolu, ich návšteva bola milým spestrením nášho pobytu v DSS a zanechala v nás hlboký dojem. (zju)


A dnes tu máme nášho oslávenca Petra.
    ......... tak za nás všetkých .......

Nech Ťa láska stále hreje,
nech Ti smutno nikdy nie je,
nech Ti zdravie dobre slúži,
a máš všetko, po čom túžiš.


V dnešný narodeninový deň.
slzy za smiech rýchlo zmeň,
rozdávaj ho naokolo, veď bude ako nebolo.
A my čo ťa radi máme, tento veršík posielame.Takisto veľká vďaka patrí bývalej kolegyni Márii Labudovej, ktorá na svoje „dieťa“ nezabudla a bola prvou gratulantkou jubilantovi. (zju)  
Dňa 26. novembra 2013 zavítal Kristus do  sŕdc  prijímateľov sociálnej služby. Prvýkrát vo svojom živote  ho prijali z rúk vdp. Jozefa Magera v Rímsko - katolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach. Katechétka Mária Kačmárová  pripravila k prijatiu troch sviatostí - sviatosti krstu, sviatosti zmierenia a sviatosti birmovania s veľkou snahou, ochotou a láskou. Omšu slúžil kňaz Jozef Mager. Sviatočnú atmosféru dopĺňala hrou na orgáne a svojim spevom Anna Šoltýsová.


          Sviatosť krstu prijali Milan Kaleja a Helena Oláhová, prvoprijímajúcimi a birmovancami boli Milan Kaleja Helena Oláhová a Peter Šalamon.

Po skončení slávnosti sme pripravili v zasadačke pohostenie v kruhu najbližších. Pozvanie prijali aj kňaz, katechétka a kostolníčka. Pani riaditeľka všetkým trom prijímateľom srdečne zablahoželala a spolu s kyticou kvetov odovzdala spomienkové darčeky. 


           Prijatie sviatostí je pre nich výnimočným dňom s nezabudnuteľnou atmosférou a neopakovateľným zážitkom. Prajeme im, aby si tento okamih, túto chvíľu hlboko zapísali do svojich sŕdc, aby na ňu nikdy nezabudli a s radosťou pristupovali pri každej svätej omši k svätému prijímaniu. (zju)

Organizátori charitatívnej akcie aj tento rok na nás, prijímateľov sociálnej služby, nezabudli a umožnili nám zúčastniť sa koncertu Integrácia, ktorý sa konal 15. októbra v Steel Aréne v Košiciach.Spolu s tisíckami detí sme sa tešili z Ewy Farnej aj z raperov, IMT Smile, Sisy Sklovskej, superstáristov, najlepších tanečných skupín a významných umelcov z Česka a Slovenska.OZ Integrácia už po piaty krát ukázalo, že všetky deti sú rovnaké, choré i zdravé. Zároveň touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať za pozvanie, za darčeky, za neopakovateľnú atmosféru a nezabudnuteľné zážitky. (zju)Domov sociálnych služieb v Giraltovciach v spolupráci s Občianskym združením 3lobit v Bratislave participoval na realizácii projektu „Využitie multizenzorického prostredia v pedagogickej, voľnočasovej a terapeutickej práci“, cieľom ktorého je zmapovať využívanie multisenzorického prostredia na Slovensku a v Čechách.
Pri tejto príležitosti sme v stredu, 18. septembra, zorganizovali Snoezelen day, ktorého hlavnou časťou bolo interview s odbornými zamestnancami, ktorí v Snoezelen miestnosti s prijímateľmi sociálnej služby pracujú. Interview sa týkal najmä ich konkrétneho spôsobu práce a vedenia aktivít v Snoezelen miestnosti. Pozvanie prijali aj kolegovia z DSS Stropkov, CSS Kalinov, DSS Dúha Bardejov, CSS Slnečný dom Prešov, zo Spojenej školy v Giraltovciach a Štvornohí priatelia z Fintíc, ktorých najviac zaujímal koncept Snoezelenu, konkrétne postupy práce ale aj inovácie a skúsenosti z konkrétnych prípadov z rôznymi prijímateľmi sociálnej služby.
Ďalšou časťou návštevy bol priestor pre naše odborné aj praktické otázky pre odborný tím OZ 3lobit.V rámci Snoezelen day sa uskutočnila aj prezentácia vlastnej práce.
Spojená škola v Giraltovciach v rámci pedagogickej práce prezentovala pedagogicko podpornú aktivitu - stimuláciu hmatu, pričom použila hmatový pás, zmyslový pentagón, hmatový box, hmatové kocky, vibra lopta a drobné vlastnoručne vyrobené pomôcky pre rozvoj hmatového vnímania.
V rámci terapeutickej práce Štvornohí priatelia z Fintíc (Janka Hristová a jej pudlíci) pri polohovaní poukázali na úlohu oxytocínu v interakcii človek – zviera, stimuláciu sociálneho kontaktu, znižovanie stresu a úzkosti, zvyšovanie dôvery, aktiváciu prosociálneho chovania, zlepšovanie schopnosti interpretovať sociálne signály vnímané všetkými zmyslami a podporovanie vytvárania väzieb medzi jednotlivcami.
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach vo svojom vstupe prezentoval organizáciu voľného času, voľnočasové aktivity: stimuláciu hmatu a zraku prostredníctvom guličkového bazéna, stimuláciu čuchu (vonné oleje) a zraku (hviezdne nebo), stimuláciu zraku a sluchu prostredníctvom vodnej fontány.
Hlavným cieľom všetkých zúčastnených bolo predovšetkým zdieľanie praktických informácií a postupov, ktoré sú osvedčené v praxi a mohli by byť aj inšpiráciou pre zariadenie, ktoré či už  Snoezelen majú alebo premýšľajú o realizácii Snoezelen miestnosti. (zju)
Tvorivá dielňa v DSS pokračuje prácou s drôtom


 V živote ľudí s mentálnym postihnutím veľmi dôležitú úlohu zohráva podpora rozvoja zručností a znalostí potrebných na integrovaný a samostatný život, čo je umožnené aj rozvojom voľnočasových aktivít  či rôznych aktivít.


Ako s drôtom pracovať, nám svoj talent  ukázala pani Berta Levayová  dňa 22.5.2013 v priestoroch zasadačky. Každému individuálne podľa stupňa postihnutia ukázala jednotlivé techniky, napr. techniku šitej čipky, výplet košíkov, špirálu, makrame a pod. K dispozícii doniesla aj svoje vlastné výrobky.  Potom účastníci tvorivej dielne pracovali skupinovo, v prípade potreby sa so zamestnancami a prijímateľmi sociálnej služby  pracovalo individuálne. Všetok materiál, ktorý bol k dispozícii, si mohli prijímatelia zobrať a pracovať s ním v rámci využitia voľného času a dokončiť daný výrobok v „domácom prostredí“. Taktiež si mohli vyskúšať rozdielnosť používaných materiálov, hrúbku i charakter drôtu, drotárske pomôcky, ako sú napr. kliešte rôznych veľkostí a zakončení, ozdobné predmety, ktoré sa opletajú drôtenými technikami, alebo sa priamo vpletajú do výrobku, a iné zaujímavosti priamo súvisiace s výrobou drôtených predmetov. Pri práci s drôtom prijímateľov najviac zaujala výroba šperkov – náramkov, prsteňov... . A veru, nedali sa zahanbiť.


Práca s drôtom  vôbec nie je jednoduchá, vyžaduje nielen veľkú fantáziu a zručnosť, ale najmä trpezlivosť. V rámci výuky jednotlivých techník si osvojovali zručnosti jemnej motoriky, využiteľné aj v iných situáciách prvkov sebaobsluhy a starostlivosti o seba, o svoju domácnosť.


Tvorivá dielňa sa niesla v duchu príjemnej atmosféry a tiež rozvoja kvalitných sociálnych vzťahov, komunikácie, priateľstva, vzájomnej pomoci a rád.  


Zároveň touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať šikovnej lektorke - pani Berte Levayovej zo Solivara za odovzdanie základných poznatkov o rôznych technikách,  za poskytnutie materiálu pre použitie rôznych techník, za jej ochotu a za prístup k ľuďom, s ktorými prichádza do styku. (zju)


Dňa 15. mája sme v rámci plnenia čiastkových cieľov na dosiahnutie celkových cieľov individuálneho rozvojového plánu zorganizovali jednodňový výlet do Michaloviec a Kráľovského Chlmca.


Počas návštevy Zemplínskeho múzea v Michalovciach sme mali možnosť pozrieť si archeologickú, prírodovedeckú, etnografickú, či umelecko – historickú expozíciu. Zaujímavosťou boli majstrovské práce umeleckých remeselníkov z minulosti. V Kráľovskom Chlmci sme navštívili Dom Humanity SČK, v ktorom sa poskytuje sociálna služba matke jednej z našich prijímateľov. Takýmto spôsobom sme umožnili zrealizovať dlho očakávané stretnutie matky s dcérou, po ktorom obidve najviac túžili. Hoci bolo stretnutie hlboko citové a plné strachu a obáv zároveň, dopadlo dobre. Myslíme, že viac ako dobre. Spoločným chutným obedom sme zavŕšili príjemný deň strávený v Michalovciach.


Záverom môžeme konštatovať, že individuálny rozvojový plán prispieva k zvyšovaniu kvality života tým, že reaguje na skutočnosť, čo prijímateľ chce a môže na jednej strane, a na druhej strane na to, čo odborný tím považuje za vhodné vzhľadom na najlepší záujem prijímateľa. (zju)

Prezentácia zložiek integrovanej záchrannej služby


Dňa 25.5.2013 sme sa zúčastnili zaujímavej akcie s názvom Záchranári deťom 2013, ktoré organizovali Slovenský červený kríž a Horská služba Bachureň - Buče v Campe Zlaté kopyto - obec Šindliar.


Na tomto podujatí sme mohli okrem tradičnej techniky a aktivít záchranných ozbrojených zborov SR pozrieť si zaujímavosti, užiť atrakcie a prežiť príjemný deň. Program bol tvorený atraktívnymi ukážkami, napr. ukážka pohotovostnej motorizovanej jednotky, ukážky policajných kynológov so štvornohými pomocníkmi, zásah hasičov a záchrannej služby – hasenie automobilu so záchranou posádky, či prehliadka vrtuľníka. Všetky záchranné zložky zasahovali pri jednej spoločnej modelovej situácii. Potom sme po skupinkách obchádzali stanovištia profesionálnych aj dobrovoľných záchranárov. Na každom stanovišti sme sa dozvedeli o práci danej skupiny, vypočuli si teoretickú prednášku spojenú s ukážkami techniky. Najväčší záujem bol o horolezeckú stenu, jazdu na koni, potápačstvo, či prehliadku vrtuľníka.


Cieľom tohto podujatia bolo ukázať deťom, ktoré sa v bežnom živote nestretávajú so záchrannými zložkami, ako fungujú a pracujú. Veku primeranou formou poukázať na dôležitosť, zároveň zážitkovou formou pobaviť.. . (zju)


Ani sme sa nenazdali a míľovými krokmi sa k nám priblížil december, ktorý je neodmysliteľne spojený s najkrajším sviatkom v roku – Vianocami. Je mesiac v roku, keď človek má k človeku akosi bližšie. Má v sebe aj symboliku, ktorá k nemu samozrejme patrí a pripomína nám, že sa blížia sviatky šťastia, lásky a pokoja. Začína to zapálením prvej sviečky na adventnom venci, vianočnou výzdobou, príchodom Mikuláša, duchovnou prípravou a vyvrcholilo to samotnými Vianocami.


Duch Vianoc sa šíril aj v zariadení. Počas adventu sme si postupne zapaľovali sviečky na adventnom venci, pripravili si vianočnú výzdobu a spoločne vyrobili vianočné ozdoby,  ktoré sme  rozvešali všade kde sa len dalo a spoločne sa tešili zo skutočne krásnej výzdoby. Neobišiel nás ani Mikuláš, ktorý spoločne s anjelom a čertom navštívili našich prijímateľov a obdaroval ich malou dobrotou. Tí sa vďačne vrátili do detských čias a ochotne mu zarecitovali a zaspievali. Na vianočné sviatky sme sa chceli pripraviť aj po duchovnej stránke. Mali sme svätú spoveď a svätú omšu, aby  sme narodeného  Ježiška privítali s čistým srdcom.


Pre tých, ktorí sa nedostali domov, sme pripravili Vianoce. Štedrý deň, ktorý vnáša do ľudských sŕdc lásku, pokoru a radosť, prežili naozaj krásne. Počas dňa zaznievali známe vianočné koledy, nasledovala spoločná slávnostná večera a nechýbali ani balíčky pod vianočným stromčekom.
O predvianočný kultúrny program sa postarali:


 


-   deti zo Základnej školy v Lúčke


-   deti zo Základnej školy v Marhani


-   študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove


  ako aj samotní  prijímatelia DSS.


 


Prijímatelia Domova sociálnych služieb v Giraltovciach touto formou ďakujú pani Sopkovej zo ZO Jednoty dôchodcov v Marhani za sprostredkovanie kultúrneho vystúpenia žiakov Základnej školy v Marhani a  všetkým dobrým ľuďom, ktorí v predvianočnom období ich navštívili  a svojou prítomnosťou venovali im kúsok svojho času. Ďakujú všetkým ľuďom, ktorých osudy ľudí s postihnutím nenechávajú bez povšimnutia,  prijímajú ich medzi seba. (zju)Uspokojovanie spirituálnych potrieb prijímateľov nezostáva ľahostajnou témou. Vychádzajúc v ústrety duchovným potrebám dbáme o rešpektovanie náboženskej slobody, čím sa snažíme vytvárať priaznivé podmienky  pre slobodný náboženský prejav a život svojich prijímateľov.


         V zasadačke Domova sociálnych služieb v Giraltovciach  sa konala 17. novembra po prvýkrát svätá omša pri príležitosti sviatku rehoľníčky Alžbety Uhorskej, ktorú slúžil vdp. Jozef Mager. Prijímatelia sociálnej služby sa už od rána na to pripravovali. Zúčastniť sa mali možnosť aj prijímatelia, ktorí z iných  dôvodov nie sú schopní, resp. nemôžu zúčastniť sa svätej omše v kostole.
           Z pohľadu rozvoja duchovných hodnôt pre prijímateľov má veľký význam ich účasť na bohoslužbách, ktoré napomáhajú vzmáhaniu vnútorného a kresťanského života. Veľmi sa potešili skutočnosti, že bohoslužba sa bude pravidelne sláviť v priestoroch zariadenia jedenkrát v mesiaci. Našim želaním je, aby sa aj títo ľudia rozvíjali ako plnohodnotné osobnosti, bez bariér, a tak napomôcť aj v duchovnom rozvoji.(zju)   

Vo štvrtok, 8.11.2012,  sme my, prijímatelia sociálnej služby, boli po prvýkrát v posilňovni.


Málokto z nás vedel, ktorý stroj na čo slúži, preto sme sa vopred dohodli s inštruktorom. Ten nás do tajomstva posilňovania zasvätil a hlavne nám podal základné informácie o cvičení. Ukázal nám, ako máme dané cviky správne cvičiť, ako používať zariadenia a ťahanie svalov. Každý si prišiel na svoje a po hodine strávenej v posilňovni sme skonštatovali, že je to miesto, v ktorom môžeme urobiť niečo pre seba, naše telo, zbaviť sa stresu.


Zároveň touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať Marekovi Pavúkovi za priateľské prijatie v posilňovni CVČ Slniečko, odovzdanie základných poznatkov o technike cvičenia, jeho ochotu a za prístup k ľuďom, s ktorými prichádza do styku. (zju)


Dňa 14.9.2012 sme sa zúčastnili púte na Levočskú horu. Zdalo sa, že je ráno ako každé iné, ale predsa bolo odlišné od tých ostatných. Vybalené ruksaky na teplo aj na dážď, voda, dobré jedlo, ale hlavné bolo na tom všetkom, že sme vedeli, že to nebude  výlet, kde sa kúpe, tancuje ... .


Bol to výlet k Pannej Márii. Jedni  išli porozprávať Panny Márii ako ju majú radi, iní zasa svoje prania, starosti, požiadať ju o pomoc. Neprosili sme ju o svoje zdravie, ale zdravie svojich blízkych, opatrovateliek, tých, ktorých máme radi, a to bolo najdojímavejšie. (zju)

            Pri príležitosti 50. výročia svojho založenia sme zorganizovali v priestoroch Mestského úradu v Giraltovciach výstavu pod názvom „Puzzle, ktoré Vás poteší.“ Otvorenie sa konalo 24.9.2012 a výstava trvala do 28.9.2012.
            Môžeme uviesť, že vystavené obrazy naozaj potešili mnoho návštevníkov výstavy. Tieto „diela“ sú výsledkom práce prijímateľov sociálnej služby, ktorí v spolupráci s odborným personálom dlhé hodiny, dni, ba až mesiace trpezlivo skladali nádherné obrazy z rôznou tematikou. Skladanie rôznych motívov prispieva k predstavivosti, vedie k zlepšovaniu postrehu pri všímaní si detailov na jednotlivých dielikoch puzzle. Ďalšími dôležitými podporovanými oblasťami pri práci  s puzzle sú: trpezlivosť, samostatnosť v uvažovaní, systematickosť v práci.
            Skladanie puzzle priaznivo pôsobí na saturáciu emocionálnych a sociálnych potrieb – niekam patriť, byť užitočný, byť akceptovaný, dokázať niečo a pod. Zároveň významnou mierou prispievajú ku kvalite adaptačných mechanizmov prijímateľa sociálnych služieb, a tým aj ku kvalite ich života. (zju)


Postrehy návštevníkov:„Výstava je nádherná, prijímatelia urobili veľký kus práce, mám z výstavy krásny umelecký zážitok. Vysoko chválim prácu všetkých sociálnych pracovníkov“

„Radosť prinášajú tie najobyčajnejšie veci “


„Výstava nás oslovila, oceňujeme prácnosť a trpezlivosť tvorcov a ich pracovníkov, ďakujeme za umelecký zážitok“
 „Výstava sa nám veľmi páčila, oceňujeme prácu zamestnancov a prijímateľov za trpezlivosť a námahu, ďakujeme za krásny zážitok“
 


27. septembra 2012 sa v Steel Aréne v Košiciach uskutočnil 4. ročník Česko – slovenskej charitatívnej akcie Integrácia 2012.


Na tomto koncerte sme sa zúčastnili aj my, prijímatelia sociálnej služby. Podporiť a pozdraviť Integráciu 2012 prišiel aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, primátor Mesta Košice Richard Raši.


Projekt integrácia už dokázal, že je jednou z foriem, ako v našej spoločnosti ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu detí zo základných a špeciálnych škôl, intaktnej mládeže a detí s postihnutím. Super program uvádzali moderátori Katka Brychtová a Martin Dejdar. Účinkovali Alexandra Stan, skupina Elán, EGO, No Name, Laci Strike a SDA, Maxim Turbulenc, Katka Knechtová, Dominika Mirgová, najlepšie tanečné skupiny a významní umelci z Česka a Slovenska.


Nezabudnuteľným zážitkom bolo aj osobné stretnutie  s Katkou Brychtovou, ktorá bola ochotná  s nami fotografovať sa či porozprávať sa.  


ĎAKUJEME organizátorom za výborný program, darčeky a neopakovateľnú atmosféru. (zju)


Na návšteve u štvornohých priateľov


 V krásny slnečný augustový deň sme navštívili v rámci  jednodňového výletu vo Finticiach pani Janku Hristovú a jej psiu rodinku. Počas návštevy sme mali možnosť  oboznámiť sa s výrobou sviečok v chránenej dielni, nahliadnuť kde a ako bývajú psíky. Najzaujímavejšia bola módna prehliadka psov, kde nechýbali rôzne outfity – športové, spoločenské, či svadobné.  Pani Janka nám pripravila aj sladké pohostenie. Najväčšia radosť bola, keď sme sa mohli psov dotýkať, hladkať ich, hrať sa s nimi, hádzať im loptičku. Pohladkať psa  nakoniec sa odhodlali aj tí, ktoré mali pred psom veľký rešpekt.


Náš výlet pokračoval do Závadky na farmu Ovečkovo k pani Radke. Po prehliadke salaša  nás čakal chutný guláš, ochutnávka syrov, množstvo zaujímavých súťaží, diskotéka a opekačka. Najväčším prekvapením pre nás bola jazda na koni.


Ani sme sa nenazdali a bolo treba odísť. Slovko „ďakujeme“ znelo z našich úst opakovane a pri rozlúčke sme si sľúbili, že sa o rok  zasa stretneme.  Opäť raz sme prežili jeden krásny, plnohodnotný deň a z výletu sme odchádzali obohatení o nové, neopakovateľné  a nezabudnuteľné zážitky.


Zároveň touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať pani Janke a pani Radke za organizačné zabezpečenie, za čas strávený s nami, za ich ochotu a za prístup k ľuďom, s ktorými prichádzajú do styku. (zju)

0 spolu položiek
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL