Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Vzdelávacie aktivity
Spoločensko - kultúrne akcie
Pomoc a poradenstvo
Vzájomná spolupráca
Donori
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Donori

 

Srdečne ďakujeme :

 
 

 Rok 2015

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave

Hartman – Rico spol. s r. o.

BELLA Sk s r. o.

SCA HYGIENE PRODUCTS SLOVAKIA, s. r. o.

KIMBERLY-CLARK s. r. o.

Lucia s. r. o ., Giraltovce

Jarmila Juhová MIBA, Giraltovce

TUAL  s. r. o.,  Svidník

STANEL SK s. r. o., Giraltovce

Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL