Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Vzdelávacie aktivity
Spoločensko - kultúrne akcie
Pomoc a poradenstvo
Vzájomná spolupráca
Donori
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Spoločensko - kultúrne akcie

Krídla túžby 2015 - Lokálny koncert tvorivosti a nadania  prijímateľov sociálnych služieb

2. júl 2015, Park mieru v Giraltovciach


Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL