Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Vzdelávacie aktivity
Spoločensko - kultúrne akcie
Pomoc a poradenstvo
Vzájomná spolupráca
Donori
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Vzdelávacie aktivity

29.9. – 30.9.2015 – „Snoezelen v teórii a praxi – základné poňatie moderného interaktívneho multizmyslového konceptu“ 

7.10.2015 – „Úvod do štruktúrovaných hodín Snoezelen terapie“ 


       Vzdelávanie bolo zamerané na podporu využitia metódy Snoezelen, ďalších relaxačných a terapeutických metód, konalo sa  v priestoroch DSS, Volgogradská 5 v Prešove a za Občianske združenie SKOROCEL sa ich zúčastnil 1 riadny člen OZ. Odbornú garanciu vykonávala Asociace konceptu Snoezelen ČR, Ostrava.

    

  

   

Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL