Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Verejné obstarávanie
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zmluvy


2018

Predmet zmluvy                                                                                                               zverejnenie

Zmluva o dielo - stavebné práce                                                                                          2.1.2018
Kolektívna zmluva na rok 2018                                                                                           3.1.2018
Darovacia zmluva - BELLA                                                                                                
15.2.2018
Zmluva o odbornej praxi                                                                                                   14.3.2018
Mandátna zmluva - stavebný dozor                                                                                    12.4.2018
Zmluva o výkone supervízie                                                                                              19.4.2018
Kúpna zmluva - zariadenie kuchyne                                                                                    16.5.2018 
Zmluva o spolupráci - pracovná zdravotná služba                                                                 28.5.2018
Darovacia zmluva - Bella                                                                                                   14.6.2018
Darovacia zmluva - Essity                                                                                                  14.6.2018
Dodatok k mandátnej zmluve - stavebný dozor                                                                      5.9.2018
Darovacia zmluva - Bella                                                                                                    14.9.2018
Darovacia zmluva  - LUCIA                                                                                                  2.10.2018
Darovacia zmluva - KAMAJ                                                                                                  2.10.2018
Darovacia zmluva - MAKRI                                                                                                  2.10.2018
2017

Predmet zmluvy                                                                                                               zverejnenie

Kúpna zmluva - kompostér                                                                                                   13.9.2017
Zmluva o odbere kompostu                                                                                                  13.9.2017

Rámcová kúpna zmluva - MILK-AGRO                                                                                     1.8.2017

Rámcová kúpna zmluva - Bidfood Slovakia, s.r.o.                                                                      1.8.2017

Zmluva o dielo - projektová dokumentácia                                                                          10.4.2017
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie                                                                          31.5.2017
Zmluva o predaji a nákupe mäsa a mäsových výrobkov                                                            20.6.2017
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2016                                                                       4.1.2017

2016

Predmet zmluvy                                                                                                               zverejnenie

Zmluva o výkone supervízie                                                                                                                                             4.1.2016
Licenčná zmluva                                                                                                                        8.1.2016

2015

Predmet zmluvy                                                                                                                zverejnenie

Poistná zmluva                                                                                                                                                                  29.9.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu                                                                               15.12.2015
Dodatok č. 1 k zmluve o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci                                                                 18.12.2015
Zmluva o združenej dodávke plynu                                                                                                  23.12.2015
Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác po ukončení výberového konaniaP.č.      Deň zverejnenia            Predmet zákazky                                                  Predpokladaná hodnota              Dátum zadania zákazky            
                                                                                                                                              zákazky                                         ( uzavretia zmluvy )


1.         27.3.2014                          Oprava časti fasády na pavilóne A a B                                  8 225 €                                            27.3.2014
2.         17.7.2014                          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb               10 € mesačne                                  15.7.2014
3.         17.7.2014                          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb               10 € mesačne                                  15.7.2014
4.         17.7.2014                          Zmluva o dielo - prevedenie podláh                                        23 976,97 €                                     15.7.2014
5.         25.7.2014                          Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení                        460,80 € ročne                                 25.7.2014
6.         6.10.2014                          Zmluva o údržbe EPS                                                             487,20 € ročne                                 6.10.2014
7.        13.11.2014                         Rámcová zmluva - Hagleitner Hygiene                                                                                          13.11.2014
8.        28.11.2014                         Kúpna zmluva - pekárenské výrobky                                                                                             28.11.2014
9.        1.12.23014                         Servisná zmluva MaR                                                             1 200 € ročne                                    1.12.2014 
10.      8.12.2014                           Kúpna zmluva KAMAJ                                                                                                                       8.12.2014
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL