Domov Sociálnych služieb v Giraltovciach
Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Kontakt

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

štatutárny zástupca: Mgr. Slávka Vojčeková, riaditeľka

Kukorelliho 17

087 01 Giraltovce

IČO: 00691674

tel.: 054/7364175
tel./fax: 054/7322555

mail: dssgiraltovce@dssgiraltovce.sk

 


Hlavná stránka
Fotogaléria
Darcovia
Poskytovanie informácií
Kontakt
Úradná tabuľa
Ochrana osobných údajov
OZ SKOROCEL